bars

Mae Replenished Life yn elusen annibynnol sy'n cefnogi'r rhai sydd wedi profi cam-drin a thrawma o fewn fydd

Mynnwch gymorth. Cymryd rhan

Pwy Ydyn Ni

Mae Replenished Life yn elusen annibynnol sy'n cefnogi'r rhai sydd wedi profi cam-drin a thrawma o fewn fydd

Ein gweledigaeth yw:

Clywed a deall

bod pob person sydd wedi profi cam-drin a thrawma ofewn ffydd yn cael ei glywed, ei ddeall, a bod eu profiad yn cael ei ddilysu

Cymorth o safon

bod pob personsydd wedi profi cam-drin a thrawma o fewn ffydd yn cael cymorth o safon gan sefydliadau sydd ag adnoddau da i ddarparu'r cymorth hwn

Diwylliant Ffydd Iach

bod ymwybyddiaeth o sut beth yw ffydd iach a pha gymorth sydd ar gael lle mae pryderon

Sut rydym yn cyflawni hyn


Cefnogaeth, Cyngor ac Adnoddau

 • Diogelu a chadw iechyd corfforol a meddyliol a lleddffu angen trwy gyngor a chefnogaeth ymarferol i'r rhai sydd wedi profi cam-drin a thrawma o fewn fydd
 • Galluogi sefydliadau fydd i gefnogi'r rhai sydd wedi profi cam-drin a thrawma o fewn ffydd
 • Galluogi sefydliadau statudol i ymateb yn dda i'r rhai sydd wedi profi cam-drim a thrawma o fewn ffydd
 • codi ymwybyddiaeth o ffydd iach, diwylliannau iach a ble i geisio cymorth os oes pryderon
Cyfrannu
 • 1

  Llinell gymorth

  Rydym yn darparu cefnogaeth gyfrinachol i bobl dros y ffôn, e-bost neu ar-lein

 • 2

  Adnoddau ar-lein

  Mae gennym gyfres o adnoddau ar-lein ar Themâu cyffredin a godwyd trwy ein gwasanaeth cymorth

 • 3

  Grŵp Facebook Cymuned Ymchwil Replenished Life

 • 4

  Grŵp Facebook Goroeswyr Replenished Life

 • 5

  Cynadledda, Gweithdy, Hyfforddiant, a chymorth i gyfranogwyr ymchwil

Argofi a chodi ymwybyddiaeth

Rydym yn datblygu cyrsiau hyfforddi ar gyfer sefydliadau ffydd a sefydliadau seciwlar. Rydym hefyd yn dat blygu hyfforddiant codi ymwybyddiaeth ffydd ac ataliol iach ar gyfer myfyrwyr a staff Ysgolion Uwchradd, Colegau a Phrifysgolion

ein Partneriaid

Fel y rhan fwyaf o safleoedd, mae ein un ni'n defnyddio cwcis! Polisi Preifatrwydd CYTUNO
cyCymraeg