bars

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni heddiw

Cyfrannu

Llenwch y ffurflen a byddwn yn dychwelyd atoch cyn gynted â phosib

Clywed a deall

bod pob person sydd wedi profi cam-drin a thrawma ofewn ffydd yn cael ei glywed, ei ddeall, a bod eu profiad yn cael ei ddilysu

Cymorth o safon

bod pob personsydd wedi profi cam-drin a thrawma o fewn ffydd yn cael cymorth o safon gan sefydliadau sydd ag adnoddau da i ddarparu'r cymorth hwn

Diwylliant Ffydd Iach

bod ymwybyddiaeth o sut beth yw ffydd iach a pha gymorth sydd ar gael lle mae pryderon

ein Partneriaid

Fel y rhan fwyaf o safleoedd, mae ein un ni'n defnyddio cwcis! Polisi Preifatrwydd CYTUNO
cyCymraeg