bars

Donate Today

Rhoddwyr Unigol

Bydd yr holl gymorth ac adnoddau i oroeswyr bob amser yn rhad ac am ddim i oroeswyr ac ni fydd ganddynt derfyn amser. Felly mae rhoddion rheolaidd gan unigolion a sefydliadau yn hanfodol i ddarparu cymorth parhaus i'r rhai sydd wedi profi cam-drin a thrawma o fewn ffydd.

£5

Helps provide website support resources

£10

Provides a half hour support call.

£20

Provides a support call for 1 person for an hour

£50

Provides support calls for 1 person for a month

£100

Provides support calls for 5 people.

I just wanted to thank you for listening yesterday on the phone. I felt heard, understood and believed, which has been very healing for me…..It was such a release to hear the recognition in your voice that identified with what I was saying, where I have been misunderstood and at times criticised for my actions…..I know my journey is not yet complete, but I really feel supported by you and will definitely keep in touch.

Caller 1.

You recommended a couple of books, and I accessed your online Survivors Manual all of which was most helpful as I waded through the treacle of my experience. One of the most valuable things though quite apart from very good information, was the listening and discussion we had. It resonated with me and allowed me to get a framework for what had happened. It was quite uncanny how you started mentioning things that really fitted my experience but which I had not yet been able to coherently formulate in my mind 

A couple of months into our chats I felt something ‘shift’ for me and from then on, I think I’ve been able to make good progress with much less angst and pain

Caller 2.

Donate today to keep this unique and vital service running!

Support and Advocacy Line

Help us maintain this essential resource for survivors

£5£10£15£20£25£50£75£100
£
Powered byGive as you Live Donate

Rhodd cymorth

Every gift you make to Replenished Life could be worth more, at no extra cost to you, just by choosing to Gift Aid it. You will be given this option when using Give As You Live link to donate.

Os dymunwch gyfrannu trwy ddulliau eraill bydd angen i chi lenwi'r datganiad cymorth rhodd a'i ddychwelyd i inbox@replenished.life

Am Rhodd Cymorth

Mae Rhodd Cymorth yn fenter gan y llywodraeth sy'n caniatáu i roddion a roddir i elusennau fod yn dreth effeithiol. Cyn gynted ag y byddwch yn rhoi eich caniatâd, trwy lenwi ein ffurflen datganiad Cymorth Rhodd, gallwn hawlio’r dreth yn ôl ar eich rhodd.

Ffurflen datganiad cymorth rhodd

Rydych yn gymwys i gael Rhodd Cymorth os ydych yn bodloni'r meini prawf canlynol:

  • Rydych yn drethdalwr yn y DU
  • Rydych chi'n talu digon o dreth* 

*Rydych yn talu Treth Incwm a/neu Dreth Enillion Cyfalaf ar gyfradd sydd o leiaf yn gyfartal â swm y Rhodd Cymorth a hawlir ar eich holl roddion yn y flwyddyn dreth honno, fel arall eich cyfrifoldeb chi yw talu'r gwahaniaeth.

Cymorth Sefydliadol

Rydym yn croesawu cefnogaeth y sefydliad boed hynny'n gefnogaeth ariannol neu'n helpu i godi proffil Replenished Life

Mae'r cyfrifoldeb am ofal goroeswyr yn eistedd gyda'r sefydliadau ffydd hynny y digwyddodd y profiad o gam-drin a thrawma. Rydym yn hapus i gymryd atgyfeiriadau am gymorth gan sefydliadau, ond mae disgwyl rhyw gyfraniad ariannol gan y sefydliad ffydd sy'n cyfeirio. Dylid trafod hyn cyn cyfeirio neu ofyn i'r goroeswr gysylltu â ni.

ein Partneriaid

Fel y rhan fwyaf o safleoedd, mae ein un ni'n defnyddio cwcis! Polisi Preifatrwydd CYTUNO
cyCymraeg