bars

Cyfleoedd i Gymryd rhan mewn Ymchwil

Mae llais a phrofiad sydd wedi goroesi yn hanfodol ar gyfer ymchwil ym maes camdriniaeth a thrawma o fewn ffydd. Mae hefyd yn hollbwysig bod mudiadau ffydd yn gallu cymryd rhan mewn ymchwil.

Cost emosiynol ac effaith ymchwil

Wrth ofyn i oroeswyr gymryd rhan mewn Ymchwil mae angen cydnabod y gost emosiynol o rannu profiadau o Gam-drin a Thrawma o fewn ffydd. Mae'r gost emosiynol hon yn golygu bod angen cymorth i fod ar gael a bod yr ymchwil yn cael effaith ar ymarfer.

Pob cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil a hysbysebir yma:

Gan y bydd Cyfleoedd Ymchwil yn cael eu cyhoeddi o bob cwr o'r DU, ni allwn ddarparu Cyfieithiad Cymraeg. Lle mae Prifysgolion Cymru yn hysbysebu yna byddwn yn annog yr hysbysebion hyn i gael eu darparu'n ddwyieithog.

Cyfleoedd i Gyfranogwyr Goroeswyr

This short video describes my research. If you’re interested in taking part, you can email me here: 1522211@chester.ac.uk

Although the recruitment date is now past Jamie plans to create opportunity for people to share their creativity after the research. Further information will follow

Statutory Services Participant Opportunities

https://chester.onlinesurveys.ac.uk/exploring-the-experiences-of-working-relationships-between: Opportunities to Participate in Research

Faith Organisation Participant Opportunities

https://chester.onlinesurveys.ac.uk/exploring-the-experiences-of-working-relationships-between: Opportunities to Participate in Research

ein Partneriaid

Fel y rhan fwyaf o safleoedd, mae ein un ni'n defnyddio cwcis! Polisi Preifatrwydd CYTUNO
cyCymraeg