bars

Arfogi Sefydliadau Ffydd i ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel i'r rhai sydd wedi profi camdriniaeth a thrawma o fewn ffydd.

Commissioned Survivor Support Sessions

We can provide high-quality support to individuals or groups of survivors/victims. Read more and contact us at inbox@replenished.life

Resources Area for Faith Organisations

Bydd yr ardal adnoddau yn agor ar Chwefror 8 2023. Bydd cyfrinair i gael mynediad i'r ardal yn cael ei anfon wrth gofrestru. Os nad yw wedi'i gofrestru'n barod, gwnewch hynny isod.

Llenwch ffurflen mynegiant byr o ddiddordeb a bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad â chi cyn bo hir.

Pecynnau Cymorth Sefydliadol

Un o agweddau allweddol ein gweledigaeth yw i'r rhai sydd wedi profi camdriniaeth a thrawma gael mynediad at ymateb a chefnogaeth o ansawdd uchel o fewn sefydliadau ffydd.

Er mwyn cyflawni hyn rydym wedi creu Gwasanaethau Cymorth Sefydliadol a fydd yn galluogi sefydliadau ffydd i wella ansawdd y gefnogaeth yn barhaus.

Rydym wedi creu maes adnoddau o wybodaeth, fideos, adnoddau ac ymchwil sy'n darparu amgylchedd dysgu cyfoethog. Bydd hyn yn cael ei adolygu'n misol er mwyn sicrhau mynediad i'r llais a'r negeseuon ymchwil diweddaraf sydd wedi goroesi.

Byddwn yn cynnal gweminarau 1 awr arferol a fydd yn rhad ac am ddim i bawb. Bydd y maes adnoddau yn cynnal pob recordiad o weminarau i sicrhau eu bod ar gael os na allwch chi wneud y gweminar neu os ydych yn dymuno ailedrych ar unrhyw weminar blaenorol. Yn ogystal â'r recordiadau bydd cwestiwn ac ateb hanner awr yn cael ei gynnal / trafod yn cael ei gynnal ar gyfer aelodau bob mis.

Topaz

£5 y mis

 • Mynediad unigryw i Ardal Adnoddau Cymorth Sefydliad Ffydd Bywyd Ail-lenwi
 • Mynediad i negeseuon o lais ac ymchwil sydd wedi goroesi
 • up to 2 hours a year phone support for your organisation or someone who has experienced abuse and trauma within faith

Emrallt

£10 y mis

 • Mynediad unigryw i Ardal Adnoddau Cymorth Sefydliad Ffydd Bywyd Ail-lenwi
 • Mynediad i negeseuon o lais ac ymchwil sydd wedi goroesi
 • Mynediad i recordiadau o'r holl weminarau 1 awr am ddim Bywyd wedi'u hailgyflenwi
 • Mynediad i gwestiwn hanner awr ac ateb/galwad zoom grŵp trafod
 • up to 4 hours a year of phone support for your organisation or someone who has experienced abuse and trauma within faith.
 • 5% discount on all Replenished Life Training and Webinars

Rhuddem

£25 y mis

 • Mynediad unigryw i Ardal Adnoddau Cymorth Sefydliad Ffydd Bywyd Ail-lenwi
 • Mynediad i negeseuon o lais ac ymchwil sydd wedi goroesi
 • Mynediad i recordiadau o'r holl weminarau 1 awr am ddim Bywyd wedi'u hailgyflenwi
 • Mynediad i gwestiwn hanner awr ac ateb/galwad zoom grŵp trafod
 • 12 awr y flwyddyn o gymorth ffôn i'ch sefydliad neu rywun sydd wedi profi camdriniaeth a thrawma o fewn ffydd.
 • Gostyngiad o 10% ar yr holl Hyfforddiant a Gweminarau Bywyd wedi'u hailgyflenwi

Amethyst

£50 y mis

 • Mynediad unigryw i Ardal Adnoddau Cymorth Sefydliad Ffydd Bywyd Ail-lenwi
 • Mynediad i negeseuon o lais ac ymchwil sydd wedi goroesi
 • Mynediad i recordiadau o'r holl weminarau 1 awr am ddim Bywyd wedi'u hailgyflenwi
 • Mynediad i gwestiwn hanner awr ac ateb/galwad zoom grŵp trafod
 • 24 awr y flwyddyn o gymorth ffôn i'ch sefydliad neu rywun sydd wedi profi camdriniaeth a thrawma o fewn ffydd.
 • Gostyngiad o 10% ar yr holl Hyfforddiant a Gweminarau Bywyd wedi'u hailgyflenwi

Aur

£75 y mis

 • Mynediad unigryw i Ardal Adnoddau Cymorth Sefydliad Ffydd Bywyd Ail-lenwi
 • Mynediad i negeseuon o lais ac ymchwil sydd wedi goroesi
 • Mynediad i recordiadau o'r holl weminarau 1 awr am ddim Bywyd wedi'u hailgyflenwi
 • Mynediad i gwestiwn hanner awr ac ateb/galwad zoom grŵp trafod
 • 48 awr y flwyddyn o gymorth ffôn i'ch sefydliad neu rywun sydd wedi profi camdriniaeth a thrawma o fewn ffydd.
 • Gostyngiad o 10% ar yr holl Hyfforddiant a Gweminarau Bywyd wedi'u hailgyflenwi

Diemwnt

Costio'n bwrpasol

 • Pecyn aur ond gydag elfennau pwrpasol ychwanegol fel:
  • Oriau ychwanegol o gefnogaeth
  • Eiriolaeth.
  • Datblygu adnoddau ar y cyd
  • Pecynnau hyfforddi
  • Cynhadledd a Chymorth Digwyddiadau

Sefyll ar ei ben ei hun neu allorau

Rydym hefyd yn gallu cynnig gwasanaethau annibynnol fel hyfforddiant, gweminarau, eiriolaeth annibynnol a chymorth i oroeswyr.

Rydym eisoes yn gweithio gyda sefydliadau ffydd mawr gan gynnwys Eglwys Loegr i ddarparu hyfforddiant, cefnogaeth annibynnol i oroeswyr ac eiriolaeth annibynnol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yna rydym yn fwy na pharod i drafod unrhyw beth.

Ni fyddem am i gyllid fod yn rhwystr i fynediad at y gwasanaethau hyn. Os oes angen ariannol yna cysylltwch â ni i drafod sut y gallwn eich cefnogi orau.

I drafod unrhyw agwedd ar y gwasanaethau hyn, naill ai cysylltwch â ni neu sefydlu galwad zoom 30 munud yma

1 awr o gymorth neu gyngor

£60

Eiriolaeth.

£420 a day/ £60 an hour

Gweminar

£500

Hyfforddiant wyneb i wyneb

£700*

Ymgynghoret ar-lein

£500 a day

Ymgynghoret wyneb i wyneb

£700 a day**

*Mae'r gost am 4 awr o amser hyfforddi, ynghyd ag amser teithio ac amser paratoi.

**Mae'r gost yn adlewyrchu amser teithio ac amser paratoi.

ein Partneriaid

Fel y rhan fwyaf o safleoedd, mae ein un ni'n defnyddio cwcis! Polisi Preifatrwydd CYTUNO
cyCymraeg